JACEK PAŚKO


Od Lutego 2006 roku nadzoruję budowę różnorodnych obiektów, jednak moja historia z budownictwem rozpoczęła się dużo wcześniej. Świadomość pracy na każdym szczeblu pozwala mi spojrzeć na całość inwestycji, na wielu poziomach. Jestem członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

SOLIDNOŚĆ

Rzetelnie i z największą starannością podchodzę do każdej realizacji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy na budowie wiem, jak ważne jest należyte wykonanie każdego z poszczególnych etapów. W moim fachu nie ma półśrodków. Wnikliwie analizuję każdy szczegół, który może mieć wpływ na postęp i jakość prac.

ZAANGAŻOWANIE

Nadzór inwestorski to dla mnie przede wszystkim obecność na placu budowy. Dzięki temu mogę na bieżąco zareagować i monitorować przebieg kolejnych etapów, a także komunikować się z ekipą wykonawczą. Ma to również istotny wpływ na budowę zaufania i komunikację wewnątrz zespołu, co przekłada się na efektywność pracy.

OD LUTEGO 2006 ROKU

W BRANŻY BUDOWLANEJ

Dolnośląska
Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Członek

JACEK PAŚKO
Inżynier roku 2016
w kategorii: Inspektor nadzoru inwestorskiego

Nagroda

PIERWSZY WROCŁAWSKI INSPEKTOR
nadzorujący budowę 5* HOTELU

OVO HILTON BY TREE

OFERTA

01

NADZÓR INWESTORSKI

Nadzór nad jakością wykonywanych prac, ich przebiegiem. Kontrola przestrzeganych norm budowlanych, przepisów BHP, niedopuszczanie do wykorzystania wadliwych materiałów, kontrola rozliczeń. Moją rolą jest dbanie o dobro Inwestora i realizację umowy zgodnie z jej założeniami.

Czytaj więcej
02

OPINIOWANIE PROJEKTÓW

Współpracuję z kancelarią prawną oraz rzeczoznawcą w zakresie ochrony przeciwpożarowej przy sprawdzaniu i opiniowaniu projektów budowlanych i wykonawczych.

Czytaj więcej
03

WSPARCIE ODBIORÓW

Zajmuję się też wsparciem dla inwestorów w trakcie procedury odbioru budynku w kontekście kontroli PSP. Częścią sprawdzanych przeze mnie prac są roboty budowlane ulegające zakryciu i zanikające. Dlatego też uczestniczę w próbach i odbiorach technicznych i czynnie uczestniczę w przygotowaniu budowy do odbioru i przekazania do użytkowania.

Czytaj więcej

KONTAKT