NADZÓR INWESTORSKI

Nadzór nad jakością wykonywanych prac, ich przebiegiem. Kontrola przestrzeganych norm budowlanych, przepisów BHP, niedopuszczanie do wykorzystania wadliwych materiałów, kontrola rozliczeń. Moją rolą jest dbanie o dobro Inwestora i realizację umowy zgodnie z jej założeniami.

Czytaj więcej

OPINIOWANIE PROJEKTÓW

Współpracuję z kancelarią prawną oraz rzeczoznawcą w zakresie ochrony przeciwpożarowej przy sprawdzaniu i opiniowaniu projektów budowlanych i wykonawczych.

Czytaj więcej

WSPARCIE ODBIORÓW

Zajmuję się też wsparciem dla inwestorów w trakcie procedury odbioru budynku w kontekście kontroli PSP. Częścią sprawdzanych przeze mnie prac są roboty budowlane ulegające zakryciu i zanikające. Dlatego też uczestniczę w próbach i odbiorach technicznych i czynnie uczestniczę w przygotowaniu budowy do odbioru i przekazania do użytkowania.

Czytaj więcej

Dlatego warto mnie wybrać

Doświadczenie

Na rynku konstrukcyjno-budowlanym jestem obecny od kilkunastu lat. Byłem obecny przy powstawaniu najważniejszych, najciekawszych, czasami wręcz ikonicznych budowli współczesnego Wrocławia.

Renoma

Przez lata pracy zdobyłem renomę w branży. Najważniejsi inwestorzy zaufali moim umiejętnościom. Dziś jestem jedynym wrocławskim inspektorem, który na koncie ma nadzór nad 5* hotelem.

Dokładność

Zawsze poświęcam serce i czas na nadzór danej inwestycji. Nie wykonuję pracy zza biurka – stale jestem obecny na placu budowy. Pozwala mi to na bieżąco reagować w sytuacjach trudnych czy nawet kryzysowych.

Bezpieczeństwo

Wierzę, że mój stały, czynny nadzór czyni każdą budowę, a później gotowy obiekt, bezpiecznym zarówno dla ekip budowlanych jak i docelowych użytkowników. Ich dobro jest dla mnie zawsze na pierwszym miejscu.

Dolnośląska
Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Członek

JACEK PAŚKO
Inżynier roku 2016
w kategorii: Inspektor nadzoru inwestorskiego

Nagroda

PIERWSZY WROCŁAWSKI INSPEKTOR
nadzorujący budowę 5* HOTELU

OVO HILTON BY TREE

Strona wykonana przez IN PLUS GROUP Sp. z o.o.