01

NADZÓR INWESTORSKI

Nadzór nad jakością wykonywanych prac, ich przebiegiem. Kontrola przestrzeganych norm budowlanych, przepisów BHP, niedopuszczanie do wykorzystania wadliwych materiałów, kontrola rozliczeń. Moją rolą jest dbanie o dobro Inwestora i realizację umowy zgodnie z jej założeniami.

Czytaj więcej
02

OPINIOWANIE PROJEKTÓW

Współpracuję z kancelarią prawną oraz rzeczoznawcą w zakresie ochrony przeciwpożarowej przy sprawdzaniu i opiniowaniu projektów budowlanych i wykonawczych.

Czytaj więcej
03

WSPARCIE ODBIORÓW

Zajmuję się też wsparciem dla inwestorów w trakcie procedury odbioru budynku w kontekście kontroli PSP. Częścią sprawdzanych przeze mnie prac są roboty budowlane ulegające zakryciu i zanikające. Dlatego też uczestniczę w próbach i odbiorach technicznych i czynnie uczestniczę w przygotowaniu budowy do odbioru i przekazania do użytkowania.

Czytaj więcej