SZCZEGÓŁY

Współpracuję z kancelarią prawną oraz rzeczoznawcą w zakresie ochrony przeciwpożarowej przy sprawdzaniu i opiniowaniu projektów budowlanych i wykonawczych.Współpracuję z rzeczoznawcą w zakresie ochrony przeciwpożarowej (projekty budowlane i wykonawcze).

Częścią sprawdzanych przeze mnie prac są roboty budowlane ulegające zakryciu i zanikające. Dlatego też uczestniczę w próbach i odbiorach technicznych i czynnie uczestniczę w przygotowaniu budowy do odbioru i przekazania do użytkowania. Na życzenie inwestora kontroluję rozliczenia.