SZCZEGÓŁY

Zajmuję się też wsparciem dla inwestorów w trakcie procedury odbioru budynku w kontekście kontroli PSP.

Częścią sprawdzanych przeze mnie prac są roboty budowlane ulegające zakryciu i zanikające. Dlatego też uczestniczę w próbach i odbiorach technicznych i czynnie uczestniczę w przygotowaniu budowy do odbioru i przekazania do użytkowania. Na życzenie inwestora kontroluję rozliczenia.